Till våra mjukband är inlagan Munken Pure 100 gram.
Omslaget är mattlaminerat.


I vår kommer våra första hårdband. Till inlagan används också Munken Pure 100g
Det mattlaminerade omslaget i kartonnage använder Galerie Art Silk 170g


Våra böcker trycks i Sverige med hjälp av print-on-demandtekniken. Orsaken till detta är främst miljöskäl, men också den flexibilitet som det innebär. Vi behöver inte hålla stora lager, men vi kan behålla alla våra titlar tillgängliga.

Vi ger ut våra böcker med hjälp av Publit.